Hotel Silesia  :::  Inwestor: Śląski Park Technologiczny sp. z o.o.  |  Lokalizacja: Katowice  |  Powierzchnia całkowita: 61717 m²  |  Rok oddania: 2017

Zespół budynków HSB w Katowicach (hotel, spa, budynki biurowe oraz park tematyczny ze spiekiem pohutniczym) – I Nagroda w konkursie