Przebudowa przejścia podziemnego  pod ul. Piastowską :::  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  |  Lokalizacja: Bielsko-Biała  |  Powierzchnia całkowita: 390 m²  |  Rok oddania: 2010