Wydział historii i archiwum  :::  Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu  |  Lokalizacja: Poznań  |  Powierzchnia całkowita: 13350 m²  |  Rok oddania: 2011