Hotel Młyńska – dwubrandowy – koncepcja i studium wykonalności  :::  Inwestor: inwestor prywatny  |  Lokalizacja: Katowice  |  Powierzchnia całkowita: 20340 m²  |  Rok oddania: 2016

Koncepcja + Studium Wykonalności – Hotel Dwubrandowy