Urbanistyczno-architektoniczna koncepcja uzdrowiska   :::  Inwestor: Powiat Kazimierski  |  Lokalizacja: Kazimierza Wielka  |  Powierzchnia całkowita: 170551 m²  |  Rok oddania: 2016

Studium wykonalności oraz koncepcja urbanistyczno-architektoniczna na potrzeby uzyskania statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej