Park technologiczny. Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby wielofunkcyjnego kompleksu rozrywkowego  :::
Inwestor:
Barleda Poland sp. z o.o.  |  Lokalizacja: Chocznia gm. Wadowice  |  Powierzchnia całkowita: 209185 m²  |  Rok oddania: 2012