Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. 3-go Maja :::  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  |  Lokalizacja: Bielsko-Biała  |  Powierzchnia całkowita: 390 m²  |  Rok oddania: 2010