Remont i przebudowa dawnego ośrodka wypoczynkowego KOZUBNIK  :::  Inwestor: Sawa Apatments sp z o.o.  |  Lokalizacja: Kozubnik gm.Porąbka  |  Powierzchnia całkowita: 27800 m²  |  Rok projektu: 2010-2012

Istniejący ośrodek popeerelowski zlokalizowany w malowniczej dolinie został zdewastowany i wymagał remontu z przebudową. O skali trudności projektu niech świadczy 10 niezależnych pozwoleń na budowę obiektów zlokalizowanych na płynącym cieku wodnym.