Koncepcja zagospodarowania terenu przy urzędzie gminy Michałowce w Rygułach  :::
Inwestor:
Urząd Gminy Michałowice  |  Lokalizacja: Ryguły gm. Michałowice  |  Powierzchnia całkowita: 18906 m²  |  Rok oddania: 2019